• ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...

    23 jun 22 - 30 sep 22

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “Το ταξίδι” Ομαδική Έκθεση “Η Ιθάκη σ΄ έδωσε τ΄ ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δε θα έβγαινες στον...