• ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ «ΩΔΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ»

    ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ «ΩΔΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ»

    ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ «ΩΔΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ»