• ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ «ΩΔΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ”

    ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ «ΩΔΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ”

    ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ «ΩΔΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ”