• (Ελληνικά) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ “ΩΔΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ”

    (Ελληνικά) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ “ΩΔΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ”

    (Ελληνικά) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ “ΩΔΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ”